Boerderijen Bouwhistorie BDM Frank van der Waard
Boerderijen
Diverse vroege boerderijen in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel.
De belangrijkste hiervan is Anderen Hagenend 3 met een van de vroegste boerderijgebinten van N-W-Europa. De resultaten van dit onderzoek zijn in diverse artikelen gepubliceerd.
-begeleiding bouwhistorische inventarisatie van het buitengebied van de gemeente Groningen waarbij historische boerderijen verkend moeten worden.