Publicaties Bouwhistorie BDM Frank van der Waard

Gläntzer ,V. en F. van der Waard, Hallenhaus und Gulfhaus um 1600, Studien zur Entwicklung der Bauernhaustypen in der Provinz Groningen (NL) und in Ostfriesland (D). In: P. Dragsbo (red), Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa, Heide 2008, 44-77.
Reinstra, A. en F. J. van der Waard, Boksums bouwhistorie. In: Keppelstok nr. 66 juni 2003, 4-21.
Tel, T. en F.J. van der Waard, jaarverslag bouwhistorie in 2004, in: Hervonden stad 2004, red. R. Alma e.a., Groningen 2004, 41-52.
Reinstra, A. en F. J. van der Waard, De drie Vlasblommen. Bouwhistorisch onderzoek van Hoge der A 7 Groningen. Groningen 1995.
Reinstra, A. en F. J. van der Waard, Een middeleeuws huis in de Turftorenstraat. In: Gronings Historisch Jaarboek 1995, 83-97.
Bos, L., Reinstra, A., Waard, F. van der, De Breede Merct. De Grote Markt te Groningen vanaf de middeleeuwen tot 1945, Groningen 1991.
Waard, F.J. van der, De Broerekerk bouwhistorisch onderzocht, in: F.J. van der Waard en W. Friso (red) Onder Dak, De Broerekerk in Bolsward, Groningen 2006, 20-53.
Waard, F. J van der, Bouwhistorisch onderzoek. in: Sint Salvius op de terpen. Dronrijps Heerlijk Hoogtepunt D.J. de Vries (red.), Leeuwarden 2002, 48-119.
Waard, F.J. van der, De kap van de Nicolaaskerk van Swichum, Keppelstok nr. 61, december 2000, 23-38.
Waard, F.J. van der. Het Interieur van de N. H. Kerk te Brits¬um. Bulletin KNOB jrg. 99, 2000, 47-52.
Waard, F.J. van der, Kelders in Groningen in: Rotterdam Papers 10 (red. A. Carmiggelt e.a.), Rotterdam 1999. 229-248.
Waard, F.J. van der, “Oplocht wark” und “Slotengebinten”. Die älteste Bauerhauskonstruktionen der östlichen Niederlande. In: Ländlicher Hausbau in Norddeutschland und den Niederlanden (Berichte zur Bau- und Hausforschung, Band 4) Marburg 1996, 9-32.
Waard, F.J. van der, “Oplocht wark”, de oudste boerderijconstructies in Oost-Nederland. In: Monumenten en bouwhistorie, Jaarboek monumentenzorg 1996, Zwolle/Zeist 1996, 8-18.
Waard, F.J. van der, Middeleeuwse stenen huizen in de stad Groningen, in: P. Broekhuizen e.a.: Van Boerenerf tot bibliotheek, Groningen 1992, 147-176.
Waard, F.J. van der, Bouwhistorisch onderzoek van de panden Turftorenstraat 13 en 15. In: Volkomen vredig en vergenoegd, Studentenhuisvesting in de Turftorenstraat, red. J. Abrahamse, W.S. van der Boor, Groningen 1991, 11-26.
Waard, F.J. van der, Een gotische gevel aan de Muurstraat in Groningen. In: Opstellen voor Hans Locher, red. J. de Jong e.a., Groningen 1990, 72-78.

Internet publicaties.