Bouwhistorie BDM Frank van der Waard
Bouwhistorie houdt zich bezig met het in kaart brengen van de bouwgeschiedenis van een gebouw.

De bouwhistorie beschouwt het gebouw zelf als de primaire bron van kennis hierover. De bouwgeschiedenis van het gebouw is af te lezen aan de hand van bouwsporen. Deze bouwsporen en de historische structuur van het gebouw wordt daarom zo goed mogelijk opgemeten en in kaart gebracht. Allerlei andere deelspecialisaties zoals dendrochronologie (jaarringonderzoek) kunnen behulpzaam zijn bij de interpretatie van de vondsten. Ook het historisch bronnenonderzoek kan als ondersteuning van het bouwhistorisch onderzoek dienen.

Er bestaan verschillende vormen van diepgang voor een bouwhistorisch onderzoek. Deze worden uitgevoerd volgens de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek zoals die door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed vereist worden. Er zijn verschillende categorie├źn.

Verkenningen/quickscans
Bouwhistorische opnames
Bouwhistorisch onderzoek tijdens restauratie
Ontledingen
Inventarisaties
Specialistische deelonderzoeken
-Kleuronderzoek
-archiefwerk
-dendrochronologisch onderzoek.


Voor de vele specifieke eisen zie de richtlijnen. www.cultureelerfgoed.nl: >> Richtlijnen_Bouwhistorisch_Onderzoek.pdf