Ontledingen Bouwhistorie BDM Frank van der Waard
Ontledingen
De zogenaamde bouwhistorische ontleding is de meest uitgebreide vorm van bouwhistorische documentatie waarbij gebouwen of onderdelen ervan 1:20 "verformungsgetreu" per steen opgemeten worden.
Dit is een vrij arbeidsintensief en specialistisch proces