Specialistische deelonderzoeken Bouwhistorie BDM Frank van der Waard
Specialistische deelonderzoeken
-Kleuronderzoek
Een kleuronderzoek geeft vaak allerlei nuttige handvaten in het bepalen van de keuze van kleur die op het gebouwonderdeel aangebracht zal gaan worden.
-Archiefwerk
In het kader van bouwhistorisch onderzoek doen wij ook archiefwerk in samenwerking met bureau Archief (drs. W. Friso). Hiervoor worden allerlei bronnen en archieven geraadpleegd en eventueel de archieven van bouw- en woningtoezicht van gemeenten. Een onderdeel van het archief kan kadastraal onderzoek zijn. Voor diverse projecten hebben wij kadastraal onderzoek verricht waarbij kadastrale leggers en hulpkaarten veel informatie over het object en de eigenaren opleverden.
-Dendrochronologisch onderzoek.
Wilt u weten wanneer uw monumentale gebouw exact is gebouwd dan kan dendrochronologisch onderzoek voor u interessant zijn. In samenwerking met Duitse dendrochronologen doen wij dendrochronologisch onderzoek of jaarringonderzoek. Dat betekent dat het via het bestuderen van de jaarringen mogelijk is constructiehout van gebouwen te dateren. Hiervoor moeten met een holle boor monsters genomen worden dan wel plakken hout afgezaagd worden. Er zitten wel haken en ogen aan dendrochronologie. Niet iedere balk kan zondermeer gedateerd worden. Neem voor meer informatie contact met ons op.
-Bouwhistorische begeleiding archeologische opgravingen.
Zoals bij diverse kerken in Friesland een middeleeuwse huizenblok in Appingedam en de Hessenberg in Nijmegen.