Kerken Bouwhistorie BDM Frank van der Waard
Kerken
Een groot aantal kerken in Noord-Nederland, middeleeuws en later, onder anderen:
Boer, Boksum, Bolsward (de Broerekerk), Britsum, Dronrijp, Harich, Huizum, Kimswerd, Kubaard, Lollum (beide kerken), Nijeholtpade, Nijland, Rauwerd, Steenwijk, Swichum, Ter Idzard, Tzum, Vriescheloo, Wier en Wieuwert.